Trang chủ / Python / Thống kê mô tả dữ liệu khảo sát

Thống kê mô tả dữ liệu khảo sát

Thống kê nghề nghiệp của đáp viên

Nghiên cứu sử dụng chức năng thống kê tần số bằng bảng đơn trong Python để tổng hợp về số liệu về nghề nghiệp của các đáp viên trong nghiên cứu.

Thống kê giới tính của đáp viên

Nghiên cứu sử dụng chức năng vẽ biểu đồ thanh trong Python để tổng hợp về số liệu giới tính các đáp viên trong nghiên cứu.

Thống kê bảng chéo giữa giới tính và tuổi

Ngoài ra, nghiên cứu cũng có thể thống kê được bảng chéo – bảng thống kê hai biến – để thống kê tuổi theo giới tính của đối tượng tham gia cuộc khảo sát.

Thống kê mô tả các biến định lượng

Các giá trị thống kê mô tả như trung bình (mean), độ lệch chuẩn (std), giá trị nhỏ nhất (min), giá trị lớn nhất (max), tứ phân vị (25%,50%,75%) có thể được thống kê [21]. Trong trưởng hợp này, giá trị trung bình của các biến nghiên cứu năm ở khoảng trung bình 3.0, trừ RRCN với giá trị trung bình 1.46.

Nếu có bất cứ thắc mắc gì, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua:

 • Email: hotro@hotroluanvan.com
 • Zalo: 0833.470.470
 • Website: hotroluanvan.com hoặc phantichdulieuspss.com để tham khảo các bài viết

  Thông tin Hỗ trợ luận văn

  Tôi luôn mong muốn mang đến sự thành công cho tất cả mọi người. Phương châm sống "Càng hiểu biết, con người càng tự do"

  Cũng Xem

  Quy trình trainning-testing

  Tách dữ liệu để trainning-testing Trước khi thực hiện hồi quy toàn bộ, Về cơ …