Trang chủ / Tag Archives: SPSS

Tag Archives: SPSS

[SPSS] Kiểm định Chi-Square trong SPSS

Trong SPSS, Kiểm tra Độc lập Chi-Square là một tùy chọn trong quy trình Crosstabs. Nhớ lại rằng thủ tục Crosstabs tạo ra một bảng dự phòng hoặc bảng hai chiều (contingency table or two-way table) , bảng này tóm tắt sự phân bố của hai biến phân loại. 1. Các bước xử lý dữ liệu bằng SPSS Để tạo …

Xem Thêm

Hệ số tương quan trong nghiên cứu

Hệ số tương quan (tiếng Anh: Correlation Coefficient) là chỉ số thống kê đo lường mức độ mạnh yếu của mối quan hệ giữa hai biến số. Tương quan Pearson Pearson Correlation bivariate tạo ra một hệ số tương quan mẫu, r , đo cường độ và hướng của mối quan …

Xem Thêm

[SPSS] Kiểm định sự tương quan trong SPSS

Pearson Correlation bivariate tạo ra một hệ số tương quan mẫu, r , đo cường độ và hướng của mối quan hệ tuyến tính giữa các cặp biến liên tục. Bằng cách mở rộng, Pearson Correlation đánh giá liệu có bằng chứng thống kê cho mối quan hệ tuyến tính giữa các …

Xem Thêm

Xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS (Multiple Response)

1.Định dạng biến tổng hợp Từ menu Analyze -> Multiple Response -> Define Variable Sets… để mở hộp thoại sau: – Chọn tất cả các biến thuộc câu nhiều lựa chọn đưa vào khung Variables in Set. – Khai báo cách mã hoá ở khung Variables Are Coded As:\ Nếu …

Xem Thêm