Trang chủ / SPSS / [SPSS] Tính trung bình cộng 1 biến cho Hồi quy

[SPSS] Tính trung bình cộng 1 biến cho Hồi quy

vào chương trình SPSS, vào menu Transform -> Compute Variable. Sau đó nhập tên biến đại diện TAN vào ô Target Variable. Ô Numeric Expression nhập vào công thức tính trung bình cộng mean(TAN1,TAN2,TAN3,TAN4,TAN5). Về mặt ý nghĩa, mean() là hàm công thức tính giá trị trung bình đại diện cho nhân tố TAN. Sau đó nhấn OK.\

Kết quả: Trong phần dữ liệu, xuất hiện thêm một biến mới tên TAN như sau:

Thông tin Hỗ trợ luận văn

Tôi luôn mong muốn mang đến sự thành công cho tất cả mọi người. Phương châm sống "Càng hiểu biết, con người càng tự do"

Cũng Xem

[SPSS] Cronbach’ Alpha: đo lường độ tin cậy thang đo

Cronbach ‘alpha, α (hoặc hệ số alpha ), được phát triển bởi Lee Cronbach vào năm 1951, …

Leave a Reply