Trang chủ / Python / Nhập dữ liệu vào Python

Nhập dữ liệu vào Python

Các nhân tố độc lập bao gồm (1) Thái độ (TD), (2) Ý kiến nhóm tham khảo (YKNTK), (3) Gía cả (GC), (4) Tiện ích (TI), (5) Rủi ro cảm nhận (RRCN). Và nhân tố phụ thuộc (6) Ý định mua sắm trực tuyến (YDM). Import file dữ liệu, đưa các biến độc lập và biến phụ thuộc vào chương trình:

Nghiên cứu sẽ sử dụng phương trình hồi quy để mô tả mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc theo mô hình toán để dự báo sự thay đổi của biến ý định mua sắm trực tuyến theo sự thay đổi của 5 nhân tố. Trong đó, các hệ số hồi quy (b1, b2, b3, b4, b5) và sai số e. Mô hình hồi quy được trình bày dưới dạng:  YDM = b1*TD + b2*TKNTK + b3*GC + b4*TI + b5*RRCN + e

Dữ liệu được thu thập tại năm thành phố lớn của Việt Nam, bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, và Cần Thơ. Nghiên cứu sử dụng bảng câu hỏi khảo sát để thu thập dữ liệu từ 1360 đáp viên. Nghiên cứu sẽ sử dụng chương trình Python với Jupyter notebook để code và dùng Notebook cũng thuận tiện cho hiển thị biểu đồ.

Nếu có bất cứ thắc mắc gì, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua:

 • Email: hotro@hotroluanvan.com
 • Zalo: 0833.470.470
 • Website: hotroluanvan.com hoặc phantichdulieuspss.com để tham khảo các bài viết

  Thông tin Hỗ trợ luận văn

  Tôi luôn mong muốn mang đến sự thành công cho tất cả mọi người. Phương châm sống "Càng hiểu biết, con người càng tự do"

  Cũng Xem

  Quy trình trainning-testing

  Tách dữ liệu để trainning-testing Trước khi thực hiện hồi quy toàn bộ, Về cơ …