Trang chủ / KHÓA HỌC / KHÓA ĐÀO TẠO “ỨNG DỤNG SPSS TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”

KHÓA ĐÀO TẠO “ỨNG DỤNG SPSS TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học, nâng cao các đồ án môn học, và hướng dẫn nghiên cứu sinh, sinh viên cao học, đại học và các hệ khác thực hiện các đề tài Nghiên cứu Khoa học, khóa luận tốt Nghiệp; Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR) thực hiện khóa học Ứng dụng phần mềm SPSS trong nghiên cứu khoa học.

 

 


 

KHÓA ĐÀO TẠO
“ỨNG DỤNG SPSS TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”
ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN VÀ CAO HỌC

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học, nâng cao các đồ án môn học, và hướng dẫn nghiên cứu sinh, sinh viên cao học, đại học và các hệ khác thực hiện các đề tài Nghiên cứu Khoa học, khóa luận tốt Nghiệp; Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR) thực hiện khóa học Ứng dụng phần mềm SPSS trong nghiên cứu khoa học.

1. Đối tượng:
– Khóa học hướng đến phục vụ các đối tượng nghiên cứu trong lĩnh vực Kinh tế, khoa học xã hội.
– Nghiên cứu sinh, sinh viên Cao học và đại học đang cần sử dụng công cụ hỗ trợ để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.
– Các cán bộ nghiên cứu, chuyên viên phòng Marketing cần trang bị công cụ để hỗ trợ phân tích dữ liệu trong các dự án nghiên cứu của đơn vị.

2. Mục tiêu của khóa học:
– Sử dụng được phần mềm SPSS trong phân tích dữ liệu nghiên cứu khoa học theo hướng định lượng,
– Đọc được, phân tích được kết quả tính toán từ các kỹ thuật phân tích phổ biến hiện nay: tóm tắt & trình bày dữ liệu, phân tích dữ liệu nhị biến, phân tích tương quan-hồi quy, phân tích nhân tố – kiểm định thang đo.
– Kết hợp phân tích dữ liệu giữa phần mềm SPSS với AMOS trong nghiên cứu nhằm tăng hiệu quả, chất lượng của nghiên cứu khoa học.

3. Nội dung chương trình học:
Khóa học được thiết kế thành hai học phần (hai Modult), tùy thuộc vào nhu cầu, trình độ và lĩnh vực nghiên cứu của người học mà có thể tham gia hết cả hai học phần hoặc lựa chọn một trong hai học phần.
Chương trình học chú trọng việc nắm vững lý thuyết một cách hệ thống và rèn luyện kỹ năng thực hành cho học viên, cụ thể:
– Giới thiệu về quy trình nghiên và phương pháp nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế – hiện đang được áp dụng rộng rãi tại trường đại học Kinh tế TP.HCM và các trường đại học khác tại TP.HCM và Việt Nam.
– Giới thiệu các phương pháp phân tích phổ biến, có cập nhật theo các mô hình phân tích mới được ứng dụng trong thực tiễn hiện nay trên thế giới.

– Hướng dẫn phương pháp trình bày một báo cáo theo tiêu chuẩn được áp dụng hiện nay.
§ Nội dung Lớp 1 (12 buổi): Phân tích dữ liệu với phần mềm SPSS:Giới thiệu bài báo khoa học, các nghiên cứu khoa học quốc tế hiện nay; Giới thiệu quy trình nghiên cứu và hiện thực hóa quy trình nghiên cứu; Quy trình phân tích dữ liệu; Cách tạo bộ dữ liệu trên phần mềm SPSS; Nắm vững các phương pháp phân tích cơ bản trong SPSS theo nhu cầu của người học; Đọc kết quả từ phần mềm; Cách triển khai, ứng dụng kết quả trong bài viết nghiên cứu khoa học.
§ Nội dung Lớp 2 (8 buổi): Phân tích dữ liệu nâng cao với phầm mềm SPSS kết hợp với phần mềm AMOS: Giải quyết những mối quan hệ tác động đa phương giữa các đối tượng, thông tin, nhân tố,… mà giới hạn của những phương pháp phân tích dữ liệu chưa đáp ứng được. Đồng thời, tăng tính hiệu quả, chất lượng của đề tài nghiên cứu khoa học. Nội dung gồm: Giới thiệu các loại mô hình, mục tiêu cần áp dụng phần mềm; Quy trình phân tích dữ liệu kết hợp giữa SPSS với AMOS; Hồi quy trong AMOS; Phân tích nhân tố xác định trong AMOS; Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính trong AMOS; Diễn giải kết quả nghiên cứu và cách trình bày kết quả trong bài viết nghiên cứu.

4. Ban giảng huấn và Phương pháp giảng dạy:
Ban giảng huấn: gồm các giảng viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển thuộc trường đại học Kinh tế TP.HCM có nhiều kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy.
Phương pháp giảng dạy: Giảng viên hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của học viên với phương pháp sư phạm mang tính tương tác: Diễn giảng có nêu vấn đề; Tổ chức thảo luận nhóm; Giảng dạy bằng nhiều tình huống thực tế; Hướng dẫn thực hành trên máy vi tính (Khi đến lớp, người học mang theo Laptop của mình hoặc học tại phòng máy).
Điểm đặc biệt trong phương pháp giảng dạy: là phần lý thuyết và thực hành đều sử dụng các ví dụ thực, tình huống thực, dữ liệu thực từ một số nghiên cứu ở Việt Nam cũng như các nước khác. Bên cạnh việc tham gia nghe giảng, thảo luận nhóm, thuyết trình và làm các bài tập thực hành; người học cần tự học, tự nghiên cứu, chủ động trao đổi với giảng viên, các chuyên gia, bạn bè trong nhóm để có thể nắm vững kiến thức. Người học cần dành thời gian làm các bài tập về nhà ít nhất bằng thời gian lên lớp.

5. Thông tin khác:
Bằng cấp: Học viên hoàn thành xong Modul nào Do Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR) – Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cấp

LỚP 1: Phân tích dữ liệu với phần mềm SPSS

Buổi

học

Nội dung Tài liệu đọc Ghi chú
1 Phân tích bài báo và các nghiên cứu khoa học quốc tế và trong nước. (thiết kế nghiên cứu)

– Phân tích cấu trúc bài báo

– Phân tích nội dung các thành phần trong bài báo khoa học.

– Ứng dụng quản lý nguồn tài liệu tham khảo và cách trích dẫn trong Microsoft.

– Cách đặt bảng câu hỏi phục vụ cho nghiên cứu.

– Đồ án môn học và phương pháp kiểm tra đầu ra.

Tổng quan về phân tích dữ liệu và SPSS

– Các loại dữ liệu

– Quy trình phân tích dữ liệu

– Mã hóa, nhập liệu với SPSS

– Làm sạch dữ liệu

– Tạo biến mới, mã hóa lại biến

Quy trình nghiên cứu

Churchill (1979)

Trọng & Ngọc (2008), chương mở đầu, chương 1, 2

Bài giảng của giảng viên

Phát bài tập 1 (thiết kế nghiên cứu mẫu)
2

 

Tóm tắt và trình bày dữ liệu

– Bảng tần số

– Bảng kết hợp

– Các trị thống kê mô tả

– Đồ thị

– Bảng tần số, bảng kết hợp cho câu hỏi nhiều lựa chọn

– Phân tích câu hỏi mở

– Bài tập về mã hóa nhập liệu

– Thao tác trên SPSS

– Đọc kết quả

-Bài tập về tóm tắt và trình bày dữ liệu

Trọng & Ngọc (2008), chương 3

Bài giảng của giảng viên

3 Kiểm định giả thuyết về trị trung bình

– One sample T-test

– Independent samples T-test

– Paired sample T-test

– One-Way ANOVA

– Tóm tắt lý thuyết về kiểm định Chi-square.

Trọng & Ngọc (2008), chương 5, 6 -Người học nộp bài tập 1

 

4 Tương quan và hồi quy đơn

– Đồ thị phân tán (scatter)

– Đồ thị đường thời gian (line)

– Hệ số tương quan Pearson

– Lựa chọn mô hình

– Ước lượng mô hình hồi quy đơn

– Diễn giải kết quả tính từ mô hình hồi quy đơn.

Trọng & Ngọc (2008), chương mở đầu, chương 9

Bài giảng của giảng viên

Phát bài tập 2
5 Mô hình hồi quy bội

– Tình huống học tập

– Mô hình hồi quy bội

– Biến giả

– Diễn giải kết quả phân tích và ứng dụng trong dự báo.

Trọng & Ngọc (2008), chương 9

Bài giảng của giảng viên

6 Mô hình hồi quy bội (tiếp theo).

– Bài tập ôn tập.

– Hiện tượng đa cộng tuyến.

– Hiện tượng phương sai thay đổi và tương quan chuỗi.

Trọng & Ngọc (2008), chương 9

Bài giảng của giảng viên

7 Các phương pháp dự báo theo dữ liệu chuổi thời gian thông dụng

– Dự báo bằng mô hình xu thế

– Dự báo bằng mô hình hồi quy

– Dự báo bằng mô hình ARIMA

8 Mô hình Logit

– Tình huống

– Tóm lược lý thuyết về mô hình Logit

– Thao tác thực hành trên SPSS

– Diễn giải kết quả phân tích & ứng dụng trong dự báo.

Trọng & Ngọc (2008), chương 10

Bài giảng của giảng viên

-Người học nộp bài tập 2

-Phát bài tập 3

9 Đánh giá độ tin cậy và độ giá trị của thang đo.

– Đo lường khái niệm nghiên cứu

– Kiểm định độ tin cậy của thang đo với Cronbach’s Alpha

– Kiểm định độ giá trị của thang đo với phân tích nhân tố khám phá (EFA)

Trọng & Ngọc (2008), chương 11, 12

Bài giảng của giảng viên

10 Kết hợp các phương pháp phân tích : EFA – Hồi quy – T-test

– Kết hợp giữa phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy (Regression)

– Kết hợp giữa phân tích nhân tố khám phá (EFA) và kiểm định T_test.

Bài giảng của giảng viên Nộp bài tập 3 và phát bài tập 4
11 Bài tập tổng hợp về Cronbach’s Alpha – EFA-Regression – T_test.

– Giải bài tập tổng hợp

– Triển khai các bảng kết quả trong nghiên khoa học

Bài giảng của giảng viên -Người học nộp bài tập 4
12 Hội đồng báo cáo chuyên đề kết quả của người học theo nhóm

Nếu có bất cứ thắc mắc gì, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua:

  • Email: hotro@hotroluanvan.com
  • Zalo: 0833.470.470
  • Website: hotroluanvan.com hoặc phantichdulieuspss.com để tham khảo các bài viết
  • Hoặc điền vào Form  thông tin sau:

    Thông tin Hỗ trợ luận văn

    Tôi luôn mong muốn mang đến sự thành công cho tất cả mọi người. Phương châm sống "Càng hiểu biết, con người càng tự do"

    Leave a Reply