Trang chủ / Nghiên cứu khoa học / Khái niệm và phân loại nghiên cứu khoa học

Khái niệm và phân loại nghiên cứu khoa học

User Rating: 5 ( 1 votes)

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích đóng góp cho khoa học bằng cách thu thập, giải thích và đánh giá dữ liệu một cách có hệ thống và theo cách có kế hoạch được gọi là nghiên cứu khoa học: một nhà nghiên cứu là người thực hiện nghiên cứu này. Các kết quả thu được từ một nhóm nhỏ thông qua các nghiên cứu khoa học được xã hội hóa, và thông tin mới được tiết lộ liên quan đến chẩn đoán, điều trị và độ tin cậy của các ứng dụng. Mục đích của tổng quan này là cung cấp thông tin về định nghĩa, phân loại và phương pháp nghiên cứu khoa học.

Trước khi bắt đầu nghiên cứu khoa học, nhà nghiên cứu nên xác định đối tượng, lập kế hoạch và chỉ định phương pháp luận. Trong Tuyên bố Helsinki, có tuyên bố rằng ‘mục đích chính của nghiên cứu y tế về tình nguyện viên là tìm hiểu lý do, sự phát triển và ảnh hưởng của bệnh và phát triển các biện pháp can thiệp bảo vệ, chẩn đoán và điều trị (phương pháp, hoạt động và trị liệu). Ngay cả những can thiệp đã được chứng minh tốt nhất cũng cần được đánh giá liên tục bằng các cuộc điều tra liên quan đến độ tin cậy, hiệu quả, hiệu quả, khả năng tiếp cận và chất lượng.

Các câu hỏi, phương pháp trả lời các câu hỏi và khó khăn trong nghiên cứu khoa học có thể khác nhau, nhưng thiết kế và cấu trúc nói chung là giống nhau

Phân loại nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học có thể được phân loại theo nhiều cách. Phân loại có thể được thực hiện theo các kỹ thuật thu thập dữ liệu dựa trên quan hệ nhân quả, mối quan hệ với thời gian và phương tiện mà chúng được áp dụng.

 1. Theo kỹ thuật thu thập dữ liệu:

  • Quan sát

  • Thực nghiệm

 2. Theo mối quan hệ nhân quả:

  • Mô tả

  • Phân tích

 3. Theo mối quan hệ với thời gian:

  • Hồi tưởng

  • Tương lai, tiềm năng

  • Mặt cắt ngang

 4. Theo phương tiện mà chúng được áp dụng:

  • Lâm sàng

  • Phòng thí nghiệm

  • Nghiên cứu mô tả xã hội

Thông tin Hỗ trợ luận văn

Tôi luôn mong muốn mang đến sự thành công cho tất cả mọi người. Phương châm sống "Càng hiểu biết, con người càng tự do"

Cũng Xem

Phương pháp chọn mẫu xác suất (ngẫu nhiên)

Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên Chọn mẫu ngẫu nhiên (hay còn gọi là chọn …

Leave a Reply