Trang chủ / Python / Đánh giá sự tương quan giữa các biến nghiên cứu trong Python

Đánh giá sự tương quan giữa các biến nghiên cứu trong Python

Hệ số tương quan giữa các biến trong nghiên cứu, đặc biệt giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập là vô cùng quan trọng. Hệ số tương quan mô tả mức độ quan hệ và dấu giữa hai biến .  Nghiên cứu này sử dụng sơ đồ nhiệt để mô tả mối quan hệ giữa hai biến. Trong đó, mối quan hệ giữa ý định mua hàng trực tuyến với Thái độ và giá cả nhỏ hơn 0.5; rủi ro cảm nhận ý định mua hàng có quan hệ nghịch biến với Ý định mua; trong khi đó TKNTK và TI quan hệ đồng biến với Ý định mua, đồng thời giá trị tương quan lớn 0.5.

Thông tin Hỗ trợ luận văn

Tôi luôn mong muốn mang đến sự thành công cho tất cả mọi người. Phương châm sống "Càng hiểu biết, con người càng tự do"

Cũng Xem

Quy trình trainning-testing

Tách dữ liệu để trainning-testing Trước khi thực hiện hồi quy toàn bộ, Về cơ …