SPSS

[SPSS] Tính trung bình cộng 1 biến cho Hồi quy

vào chương trình SPSS, vào menu Transform -> Compute Variable. Sau đó nhập tên biến đại diện TAN vào ô Target Variable. Ô Numeric Expression nhập vào công thức tính trung bình cộng mean(TAN1,TAN2,TAN3,TAN4,TAN5). Về mặt ý nghĩa, mean() là hàm công thức tính giá trị trung bình đại diện …

Xem Thêm

[SPSS] Hướng dẫn hồi quy tuyến tính trong SPSS

Một nhân viên bán hàng cho một thương hiệu xe hơi lớn muốn xác định liệu có mối quan hệ giữa thu nhập của một cá nhân và giá họ trả cho một chiếc xe hơi hay không. Như vậy, “thu nhập” của cá nhân là biến độc lập và …

Xem Thêm

[SPSS] Phân tích hồi quy đa biến (Hồi quy bội)

Phân tích hồi quy đa biến (bội) được sử dụng để xem liệu có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa các bộ biến . Nó được sử dụng để tìm xu hướng trong các bộ dữ liệu đó. Phân tích hồi quy bội gần giống như hồi …

Xem Thêm

[SPSS] Hồi quy tuyến tính

Phân tích hồi quy được sử dụng trong các số liệu thống kê để tìm xu hướng trong dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể đoán rằng có một mối liên hệ giữa bạn ăn bao nhiêu và cân nặng của bạn; phân tích hồi quy có thể giúp bạn …

Xem Thêm

[SPSS] Cronbach’ Alpha: đo lường độ tin cậy thang đo

Cronbach ‘alpha, α (hoặc hệ số alpha ), được phát triển bởi Lee Cronbach vào năm 1951, đo lường độ tin cậy hoặc tính nhất quán bên trong . “ Độ tin cậy ” là như thế nào một biện pháp kiểm tra những gì nó cần. Ví dụ, một công ty có thể đưa ra một cuộc …

Xem Thêm

[SPSS]Thống kê mô tả

Định nghĩa Thống kê mô tả là một nhánh của thống kê nhằm mục đích mô tả một số tính năng của dữ liệu thường tham gia vào một nghiên cứu. Mục đích chính của thống kê mô tả là cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về các mẫu …

Xem Thêm

[SPSS] Thống kê tần số, phần trăm

Quy trình tần số có thể tạo ra các số đo tóm tắt cho các biến phân loại dưới dạng bảng tần số, biểu đồ thanh hoặc biểu đồ hình tròn. Để chạy quy trình Tần suất, bấm Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies. (A) Variable (s): Các biến để sản …

Xem Thêm

[SPSS[ Nhập liệu

Trước khi thực hiện bất kỳ phân tích thống kê hoặc đồ thị bằng SPSS, chúng ta cần phải có dữ liệu ở dạng mà SPSS có thể hiểu để xử lí. Có một số cách để để đưa dữ liệu vào SPSS như sau: Mở một tập tin dữ …

Xem Thêm

Sử dụng font unicode cho SPSS

Từ phiên bản 16 trở đi SPSS cho phép sử dụng font unicode, nghĩa là bạn có thể gõ tiếng Việt có dấu thoải mái với các font như Arial, Times New Roman, Tahoma, Vergenda… Tuy nhiên một số người quen dùng SPSS các phiên bản trước vẫn phải dùng …

Xem Thêm

[SPSS] Cài đặt SPSS cho Macbook

Giới thiệu SPSS là phần mềm được sử dụng rộng rãi bởi các nhà nghiên cứu định lượng, chuyên gia kinh tế xã hội, dược sĩ cho tới các sinh viên trong quá trình làm luận văn. Các bạn có thể lựa chọn một trong những phiên bản để cài …

Xem Thêm