Trang chủ / Nghiên cứu khoa học / Lý thuyết nghiên cứu

Lý thuyết nghiên cứu

Mô hình chấp nhận công nghệ (Mô hình TAM)

1. Giới thiệu Dựa trên lý thuyết về hành động hợp lý (TRA), Davis (1986) đã phát triển Mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model – Mô hình TAM) liên quan cụ thể hơn đến dự đoán về khả năng chấp nhận của một hệ thống thông tin. …

Xem Thêm