Định lượng

Xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS (Multiple Response)

1.Định dạng biến tổng hợp Từ menu Analyze -> Multiple Response -> Define Variable Sets… để mở hộp thoại sau: – Chọn tất cả các biến thuộc câu nhiều lựa chọn đưa vào khung Variables in Set. – Khai báo cách mã hoá ở khung Variables Are Coded As:\ Nếu …

Xem Thêm

Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

1. Mục đích Công cụ EFA (Exploratory factor analysis) được sử dụng để thu nhỏ và tóm tắt các dữ liệu (Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005). Kết quả EFA để phân tích tiếp CFA với mục đích kiểm định sự phù hợp của thang đo với các …

Xem Thêm

[SPSS]Thống kê mô tả

Định nghĩa Thống kê mô tả là một nhánh của thống kê nhằm mục đích mô tả một số tính năng của dữ liệu thường tham gia vào một nghiên cứu. Mục đích chính của thống kê mô tả là cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về các mẫu …

Xem Thêm

[SPSS[ Nhập liệu

Trước khi thực hiện bất kỳ phân tích thống kê hoặc đồ thị bằng SPSS, chúng ta cần phải có dữ liệu ở dạng mà SPSS có thể hiểu để xử lí. Có một số cách để để đưa dữ liệu vào SPSS như sau: Mở một tập tin dữ …

Xem Thêm