Trang chủ / Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Các loại thang đo trong nghiên cứu

Trong thống kê, có bốn thang đo dữ liệu: danh nghĩa, thứ tự, khoảng và tỷ lệ. Đây chỉ là những cách đơn giản để phân loại các loại dữ liệu khác nhau ( đây là tổng quan về các loại dữ liệu thống kê ). Chủ đề này thường …

Xem Thêm