AMOS

[AMOS] – Giới thiệu phần mềm

IBM® SPSS® Amos là phần mềm mô hình hóa phương trình cấu trúc mạnh mẽ giúp hỗ trợ nghiên cứu và lý thuyết của bạn bằng cách mở rộng các phương pháp phân tích đa biến tiêu chuẩn, bao gồm hồi quy, phân tích nhân tố, tương quan và phân …

Xem Thêm