Trang chủ / Bài báo khoa học / Các yếu tố chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng: Ngành khách sạn Malaysia

Các yếu tố chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng: Ngành khách sạn Malaysia

Mục đích của nghiên cứu này là kiểm tra mối quan hệ giữa các yếu tố chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng trong ngành khách sạn Malaysia. Một kỹ thuật lấy mẫu phi xác suất với phương pháp lấy mẫu thuận tiện đã được sử dụng trong nghiên cứu này. Người trả lời đã được giới hạn cho những người có kinh nghiệm ở trong khách sạn tại Malaysia. Phần lớn khách hàng của khách sạn hài lòng với chất lượng chung của dịch vụ được cung cấp bởi khách sạn của họ. Các phát hiện cho thấy rằng  chất lượng dịch vụ đóng góp đáng kể vào dự đoán về sự hài lòng của khách hàng.
Từ khóa: Chất lượng dịch vụ của , sự hài lòng của khách hàng, khách sạn, Malaysia

Thông tin Hỗ trợ luận văn

Tôi luôn mong muốn mang đến sự thành công cho tất cả mọi người. Phương châm sống "Càng hiểu biết, con người càng tự do"

Leave a Reply