Trang chủ / 2020 / August

Monthly Archives: August 2020

[SPSS] Kiểm định Chi-Square trong SPSS

Trong SPSS, Kiểm tra Độc lập Chi-Square là một tùy chọn trong quy trình Crosstabs. Nhớ lại rằng thủ tục Crosstabs tạo ra một bảng dự phòng hoặc bảng hai chiều (contingency table or two-way table) , bảng này tóm tắt sự phân bố của hai biến phân loại. 1. Các bước xử lý dữ liệu bằng SPSS Để tạo …

Xem Thêm

Kiểm định Chi-Square (Khi bình phương)

Kiểm định chi bình phương cho tính độc lập, còn được gọi là kiểm định chi bình phương của Pearson hoặc kiểm định chi bình phương của sự liên kết, được sử dụng để khám phá xem có mối quan hệ giữa hai biến phân loại hay không. Giả định …

Xem Thêm