Trang chủ / 2020 / April

Monthly Archives: April 2020

Xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS (Multiple Response)

1.Định dạng biến tổng hợp Từ menu Analyze -> Multiple Response -> Define Variable Sets… để mở hộp thoại sau: – Chọn tất cả các biến thuộc câu nhiều lựa chọn đưa vào khung Variables in Set. – Khai báo cách mã hoá ở khung Variables Are Coded As:\ Nếu …

Xem Thêm

Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

1. Mục đích Công cụ EFA (Exploratory factor analysis) được sử dụng để thu nhỏ và tóm tắt các dữ liệu (Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005). Kết quả EFA để phân tích tiếp CFA với mục đích kiểm định sự phù hợp của thang đo với các …

Xem Thêm

Mô hình chấp nhận công nghệ (Mô hình TAM)

1. Giới thiệu Dựa trên lý thuyết về hành động hợp lý (TRA), Davis (1986) đã phát triển Mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model – Mô hình TAM) liên quan cụ thể hơn đến dự đoán về khả năng chấp nhận của một hệ thống thông tin. …

Xem Thêm