Trang chủ / 2019 / November

Monthly Archives: November 2019

Các loại thang đo trong nghiên cứu

Trong thống kê, có bốn thang đo dữ liệu: danh nghĩa, thứ tự, khoảng và tỷ lệ. Đây chỉ là những cách đơn giản để phân loại các loại dữ liệu khác nhau ( đây là tổng quan về các loại dữ liệu thống kê ). Chủ đề này thường …

Xem Thêm

[SPSS]Thống kê mô tả

Định nghĩa Thống kê mô tả là một nhánh của thống kê nhằm mục đích mô tả một số tính năng của dữ liệu thường tham gia vào một nghiên cứu. Mục đích chính của thống kê mô tả là cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về các mẫu …

Xem Thêm

[AMOS] – Giới thiệu phần mềm

IBM® SPSS® Amos là phần mềm mô hình hóa phương trình cấu trúc mạnh mẽ giúp hỗ trợ nghiên cứu và lý thuyết của bạn bằng cách mở rộng các phương pháp phân tích đa biến tiêu chuẩn, bao gồm hồi quy, phân tích nhân tố, tương quan và phân …

Xem Thêm