Trang chủ / 2019 / November

Monthly Archives: November 2019

[SPSS] Tính trung bình cộng 1 biến cho Hồi quy

vào chương trình SPSS, vào menu Transform -> Compute Variable. Sau đó nhập tên biến đại diện TAN vào ô Target Variable. Ô Numeric Expression nhập vào công thức tính trung bình cộng mean(TAN1,TAN2,TAN3,TAN4,TAN5). Về mặt ý nghĩa, mean() là hàm công thức tính giá trị trung bình đại diện …

Xem Thêm

[SPSS] Hướng dẫn hồi quy tuyến tính trong SPSS

Một nhân viên bán hàng cho một thương hiệu xe hơi lớn muốn xác định liệu có mối quan hệ giữa thu nhập của một cá nhân và giá họ trả cho một chiếc xe hơi hay không. Như vậy, “thu nhập” của cá nhân là biến độc lập và …

Xem Thêm

[SPSS] Phân tích hồi quy đa biến (Hồi quy bội)

Phân tích hồi quy đa biến (bội) được sử dụng để xem liệu có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa các bộ biến . Nó được sử dụng để tìm xu hướng trong các bộ dữ liệu đó. Phân tích hồi quy bội gần giống như hồi …

Xem Thêm

[SPSS] Hồi quy tuyến tính

Phân tích hồi quy được sử dụng trong các số liệu thống kê để tìm xu hướng trong dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể đoán rằng có một mối liên hệ giữa bạn ăn bao nhiêu và cân nặng của bạn; phân tích hồi quy có thể giúp bạn …

Xem Thêm

[SPSS] Cronbach’ Alpha: đo lường độ tin cậy thang đo

Cronbach ‘alpha, α (hoặc hệ số alpha ), được phát triển bởi Lee Cronbach vào năm 1951, đo lường độ tin cậy hoặc tính nhất quán bên trong . “ Độ tin cậy ” là như thế nào một biện pháp kiểm tra những gì nó cần. Ví dụ, một công ty có thể đưa ra một cuộc …

Xem Thêm

Các loại thang đo trong nghiên cứu

Trong thống kê, có bốn thang đo dữ liệu: danh nghĩa, thứ tự, khoảng và tỷ lệ. Đây chỉ là những cách đơn giản để phân loại các loại dữ liệu khác nhau ( đây là tổng quan về các loại dữ liệu thống kê ). Chủ đề này thường …

Xem Thêm

[SPSS]Thống kê mô tả

Định nghĩa Thống kê mô tả là một nhánh của thống kê nhằm mục đích mô tả một số tính năng của dữ liệu thường tham gia vào một nghiên cứu. Mục đích chính của thống kê mô tả là cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về các mẫu …

Xem Thêm

[AMOS] – Giới thiệu phần mềm

IBM® SPSS® Amos là phần mềm mô hình hóa phương trình cấu trúc mạnh mẽ giúp hỗ trợ nghiên cứu và lý thuyết của bạn bằng cách mở rộng các phương pháp phân tích đa biến tiêu chuẩn, bao gồm hồi quy, phân tích nhân tố, tương quan và phân …

Xem Thêm