Recent Posts

Hồi quy trong Python

Sau quy trình Trainning và Testing, nhà nghiên cứu sẽ thực hiện hồi quy với …

Xem Thêm

Quy trình trainning-testing

Tách dữ liệu để trainning-testing Trước khi thực hiện hồi quy toàn bộ, Về cơ …

Xem Thêm